English version
Ingeborg Beate Lidal

Ingeborg Beate Lidal

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Heidi; Velvin, Gry; Lidal, Ingeborg Beate (2022). Education and employment status among adults with Loeys-Dietz syndrome and vascular Ehlers-Danlos syndrome in Norway, a questionnaire based study. PLOS ONE . Vol. 17.

Lidal, Ingeborg Beate; Elvsåshagen, Mari; Axelsdottir, Brynhildur; Eidet, Lise Mette (2022). Kunnskapsoppsummering: Effekt av tiltak for psykisk helse hos barn og unge med funksjonsnedsettelse - oppdatert versjon. Tiltakshåndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Johansen, Heidi; Velvin, Gry; Lidal, Ingeborg Beate (2022). Pain and fatigue in adults with Loeys–Dietz syndrome and vascular Ehlers–Danlos syndrome, a questionnaire-based study. American Journal of Medical Genetics. Part A . Vol. 188.

Jakimovska, Vesna Miloshevska; Biering-Sørensen, Fin; Lidal, Ingeborg Beate; Kostovski, Emil (2021). Community dwelling life- and health issues among persons living with chronic spinal cord injury in North Macedonia. Spinal Cord .

Johansen, Heidi; Velvin, Gry; Fugl-Meyer, Kerstin S.; Lidal, Ingeborg Beate (2021). Adults with Loeys-Dietz syndrome and vascular Ehlers-Danlos syndrome: A cross-sectional study of life satisfaction. Journal of Rehabilitation Medicine .

Velvin, Gry; Johansen, Heidi; Vardeberg, Kjersti; Fugl-Meyer, Kerstin S.; Wilhelmsen, Jan Erik; Lidal, Ingeborg Beate (2021). Physical exercise for people with hereditable thoracic aortic disease. A study of patient perspectives. Disability and Rehabilitation . Vol. 17.

Lidal, Ingeborg Beate; Larsen, Kerstin Lundberg (2021). Anxiety, depression, and fatigue in middle-aged and older persons with spina bifida: a cross-sectional study. Disability and Rehabilitation .

Morken, Ida Sund; Lidal, Ingeborg Beate; Dahlgren, Astrid; Biedilæ, Sølvi; Eidet, Lise Mette; Brean, Gro Vatne (2021). Kunnskapsoppsummering: effekt av tiltak for å forebygge og behandle psykiske vansker hos sped- og småbarn - oppdatert versjon. BUP-håndboka: oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse .

Fredwall, Svein Otto; Øverland, Britt; Berdal, Hanne; Berg, Søren; Weedon-Fekjær, Harald; Lidal, Ingeborg Beate; Savarirayan, Ravi; Månum, Grethe (2021). Obstructive sleep apnea in Norwegian adults with achondroplasia: a population-based study. 9 s. Orphanet Journal of Rare Diseases . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10852/85209

Larsen, Kerstin Lundberg; Maalen-Johansen, Ingvild Koren; Rennie, Linda; Lidal, Ingeborg Beate (2020). Gait Function in Adults Aged 50 Years and Older With Spina Bifida. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation . Vol. 102.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig