English version
Ingvild Synnøve Huse

Ingvild Synnøve Huse

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Fagplanteori   Lokalt læreplanarbeid   Tverrfaglig samarbeid   Læreplananalyse   Plan / Timeplan   Allmenn didaktikk   Fagplaner   Rammeplan   Læringsmiljø

Samarbeidsrelasjoner

VID, campus Sandnes Bydel Grünerløkka, Oslo Bærum Barneverntjeneste Christ University, Bangalore, India

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Johansen, Oddbjørn; Olsen, Per Arne; Huse, Ingvild Synnøve; Ørmen, Nita; Asmyhr, Morten; Lorentzen, Ramona (2014). UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra Panel G. 43 s.
http://www.uhr.no/documents/G_karakterrapport_2013...

Gjedrem, Jorunn; Halås, Catrine Torbjørnsen; Huse, Ingvild; Slørdahl, Sølvi; Aamodt, Laila Granli (2010). Hvem var vi - hvem er vi - hvem blir vi. Å bygge en profesjon. ISBN: 978-82-90858-09-9. 325 s.
http://www.fo.no/getfile.php/Filer/01%20FO-sentral...

Huse, Ingvild (2009). Adopterte barn og tilknytning.
http://www.adopsjonsforum.no/userfiles/tilknytning...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig