Iver Neumann

Iver Neumann

Kort om

Iver (f. 1959) har doktorgrad i statsvitenskap fra Oxford i 1992 med en avhandling om Russland-Europa (publisert på Routledge i 1996, annen utg. 2017: Russia and the Idea of Europe) og doktorgrad i sosialantropologi fra UiO i 2009 om diplomater (publisert på Cornell University Press 2012: At Home with the Diplomats). Iver var professor i Russland-studier ved UiO 2005-2007, ansatt ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1998-2012 bl.a. som forskningssjef og assisterende direktør og Montague Burton Professor i International Relations ved London School of Economics 2012-2017. Han er Medlem av Det norske vitenskapsakademi og Academica Europeae og har mottatt flere priser for sin forskning, senest James N. Rosenau Lifetime Award for Globalization Studies. Ivers hovedinteresse er statsbygging og systemer av politiske enheter, historisk, samtidig og i populærkulturen.

Vitenskapelige publikasjoner

Neumann, Iver (2019). Combating Euro-centrism in diplomatic studies. The Hague Journal of Diplomacy . Vol. 14.

Neumann, Iver (2019). Svar. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier .

Neumann, Iver; Haugevik, Kristin M.; Lie, Jon Harald Sande (2019). Kinship in International Relations: Introduction and framework. Haugevik, Kristin M.; Neumann, Iver (Red.). Kinship in International Relations. Kapittel 1. Routledge.
https://www.routledge.com/Kinship-in-International...

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Iver (2019). Kinship in International Relations. ISBN: 978-1-138-58055-8. 205 s. Routledge.
https://www.routledge.com/Kinship-in-International...

Neumann, Iver Brynild (2018). Diplomacy, the arts, and popular culture. Martel, Gordon (Red.). The Encyclopedia of Diplomacy. Chapter Culture. Wiley-Blackwell.

Neumann, Iver (2018). Colonie/Colony. Stene-Johansen, Knut; Refsum, Christian; Schimanski, Johan (Red.). Living Together – Roland Barthes, the Individual and the Community. 13. s. 147-152. Transcript Verlag.

Neumann, Iver Brynild (2018). Halting Time: Monuments to Alterity. Millennium: Journal of International Studies .
http://hdl.handle.net/10852/65820

Sending, Ole Jacob; Neumann, Iver (2018). Diplomacy as Global Governance. Hellmann, GUnther (Red.). Theorizing Global Order. chapter 6. s. 118-141. Campus Verlag.
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distribut...

Sending, Ole Jacob; Neumann, Iver (2018). Expertise and Practice: The Evolving Relationship between Study and Practice of Security. Gheciu, Alexandra; Wohlforth, William C. (Red.). Oxford Handbook of International Security. Chapter 3. s. 29-43. Oxford University Press.
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford...

Neumann, Iver; Wigen, Einar (2018). The Steppe Tradition in International Relations: Russians, Turks and European State-Building 4000 bce–2018 ce. ISBN: 978-1-108-42079-2. 318 s. Cambridge University Press.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig