English version
Jannicke Eriksen

Jannicke Eriksen

Kort om

Jeg er for tiden fungerende seksjonssjef i seksjon for analyse og kvalitetsutvikling i avdeling for utdanning.

Min ordinære jobb er som seniorrådgiver i seksjon for analyse og kvalitetsutvikling, med arbeidsoppgaver innenfor utdanningskvalitet, studieportefølje/akkrediterings- og etableringssøknader, samt generelt arbeid med høringer og regelverk. Fra tidligere har jeg mange års erfaring som saksbehandler på opptakskontoret, med særlig ansvar for høringer, regelverk, analyse, statistikk, samt klagesaksbehandling. Jeg har også jobbet som studiekonsulent ved HiO, og har jobbet med ulike studieadministrative oppgaver i organisasjonen siden 2004.

Jeg har en mastergrad i organisasjon og ledelse, og skrev masteroppgave om kvalitetsbegrepets bruk i høyere utdanning. Min tidligere utdanning er hovedsakelig innenfor IT, jus og medievitenskap.

Administrative arbeidsområder

Studiekvalitet   Analyse   Regelverk   Akkreditering   Utredning