English version
Jannicke Eriksen

Jannicke Eriksen

Kort om

Jeg er seksjonsleder for Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling. Arbeidsområder inkluderer strategisk ansvar for OsloMets arbeid med utdanningskvalitet, med systemansvar for OsloMets kvalitetssystem for utdanning samt koordinering av institusjonelle prosesser innenfor universitetets systematiske kvalitetsarbeid, studieporteføljeforvaltning og -utvikling, høringer, overordnet regelverk på utdanningsområdet, samt saksforberedende oppgaver for universitetets styringsorganer.

Jeg har utdanning innenfor IT, jus og medievitenskap, og en mastergrad i organisasjon og ledelse. Jeg skrev masteroppgave om politisk styring av uh-sektoren gjennom en diskursanalyse av bruken av kvalitetsbegrepet. 

Administrative arbeidsområder

Høringsuttalelser   Rapportering   Strategi   Studiekvalitet   Analyse   Regelverk   Akkreditering   Utredning

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Ervik, Bjørn; Helle, Merete; Goksøyr, Kyrre Matias; Eriksen, Jannicke (2021). Frafall fra studieprogrammer ved OsloMet - en analyse av fire årskull. ISBN: 978-82-8364-359-6. 24 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig