English version
Jannike Hegdal Nilssen

Jannike Hegdal Nilssen

Kort om

Lesing
Læringsressurser
Lesing i matematikk
Fagspesifikk literacy
Narratologi

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Nordisk litteratur

Emner

Lesing   Faglesing   Narratologi   GLSM   Lærebøker   Digitale læringsressurser   Fagspesifikk literacy

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Nilssen, Jannike Hegdal (2021). The running text is dead: inviting the reader to learn from a bullet-pointed peritext-patchwork textbook. 25 s. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 21.
https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2021.21.01.04

Skaar, Håvard ; Elvebakk, Lisbeth ; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.10.019

Nilssen, Jannike Hegdal ; Michaelsen, Eva; Tellefsen, Helga Kufaas (2017). Utvikling av relasjonell forståelse gjennom fagspesifikk lesing i matematikk. Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita (Red.). Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. s. 162-185. Universitetsforlaget.

Nilssen, Jannike Hegdal (2017). Rethinking the Unreliable Narrator: Is the Demarcation Heterodiegetic/Homodiegetic Necessary?. Hansen, Per Krogh; Pier, John; Roussin, Philippe; Schmid, Wolf (Red.). Emerging Vectors of Narratology. s. 25-45. Walter de Gruyter (De Gruyter).
https://doi.org/10.1515/9783110555158-002

Nilssen, Jannike Hegdal (2017). Hvem legitimerer hva som er gyldig kunnskap om lesing i matematikk? En studie av lærerutdanneres samarbeid om fagovergripende kompetanser. Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita (Red.). Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. s. 186-209. Universitetsforlaget.

Skaar, Håvard ; Elvebakk, Lisbeth ; Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lærerstudenten som frafallen leser - om litteraturens fremtid i norsk skole. 24 s. Acta Didactica Norge. Vol. 10.
https://doi.org/10.5617/adno.3848

Nilssen, Jannike Hegdal (2015). The Challenge of Raising the Quality of the Textbook and its Companion Website - Just When is Less More?. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 178.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.174

Nilssen, Jannike Hegdal (2014). Digital Learning Resource Design Without Forgetting Pragmatism: How Can a Creative Writing Course Integrate Different Basic Skills to Optimize Time Efficiency and Learning Outcomes?. Chova, L. Gómez; Martínez, A. López; Torres, I. Candel (Red.). ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation. November 17th-19th, 2014 — Seville, Spain. s. 2197-2205. International Academy of Technology, Education and Development (IATED).
http://iated.org/iceri2014/publicationsPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig