English version
Janet Marion Boddy

Janet Marion Boddy

Kort om

Janet Boddy er professor i barne-, ungdoms- og familiestudier ved University of Sussex, og har en tilleggsrolle i seksjonen for barndom, familie og barnevern ved NOVA, innen nettverk for forskning om familie. Forskningen hennes handler om familieliv og tjenester for barn og familier, i Storbritannia og internasjonalt. Hun har også en langvarig interesse for metodikk, spesielt i forhold til kompleks evaluering, kvalitativ og langsgående tilnærminger, tverrnasjonal forskning og forskningsetikk og styring.