English version
Janicke Stensvaag Kaasa

Janicke Stensvaag Kaasa

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap

Emner

Nasjonsbygging   Transnasjonale forhold   Bokhistorie   Reiselitteratur   1700-tallet   Barnelitteratur   Arktisk litteratur   Skandinavia   Canada

Vitenskapelige publikasjoner

Kaasa, Janicke S.; Sjelmo, Marit (2022). Verdenslitteraturens geografier: Norge på det litterære verdenskartet. Agora . Vol. 40.

Kaasa, Janicke S. (2021). Translating a Nordic Journey: Léonie d’Aunet in Norway. Kaasa, Janicke S.; Lothe, Jakob; Spring, Ulrike (Red.). Nordic Travels. Kapittel. s. 87-103. Novus Forlag.
http://hdl.handle.net/10852/91681

Kaasa, Janicke S.; Lothe, Jakob; Spring, Ulrike (2021). Nordic Travels. ISBN: 978-82-8390-078-1. 301 s. Novus Forlag.

Kaasa, Janicke S. (2019). Hvordan bli en tidsskriftleser? Medieoppdragelse i 1700-tallets barnemagasiner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift . Vol. 31.

Kaasa, Janicke S. (2019). Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10852/76057

Kaasa, Janicke S. (2019). "Saavel fra fjerne Lande som fra vort eget Hjem". Importert materiale i Billed-Magazin for Børn. Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina; Rønning, Anne Birgitte (Red.). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Kapittel 12. s. 310-329.
https://issuu.com/nasjonalbiblioteket/docs/nota_be...

Kaasa, Janicke S. (2019). Travel and fiction. Das, Nandini; Youngs, Tim (Red.). The Cambridge History of Travel Writing. Chapter 30. s. 474-487. Cambridge University Press.
http://hdl.handle.net/10852/76074

Kaasa, Janicke S. (2018). Anna Karenina i Arktis: Tekst og landskap i Aritha van Herks Places Far From Ellesmere. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 21.
https://www.idunn.no/nlvt/2018/01/anna_karenina_i_...

Kaasa, Janicke S. (2017). “A Country of Unanswered Questions”—Pierre Berton: The Mysterious North. Björk, Eva Margareta Lambertsson; Eschenbach, Jutta Cornelia (Red.). Travel and Intercultural Communication: Going North. Chapter Five. s. 79-96. Cambridge Scholars Publishing.

Kaasa, Janicke S. (2012). Historiens supplement - Små ting og flerperspektivisme i Arundhati Roys Guden for små ting. Agora . Vol. 31.
http://www.idunn.no/agora/2012/04/historiens_suppl...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig