English version
Jannecke Wiers-Jenssen

Jannecke Wiers-Jenssen

Kort om

PhD i Sosiologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere arbeidserfaring fra NIFU, ISF og Institutt for medisinske atferdsfag ved UiO.
Forskningsfelt:
* Internasjonal studentmobilitet
* Internasjonalisering i høyere utdanning
* Overgang fra utdanning til arbeidsmarked
* Studenters vurdering av utdanning og studiested
* Studiekvalitet
* Den medisinske profesjon

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Høyere utdanning   Profesjonsutdanning   Arbeidsmarked   Spørreskjemametodikk   Internasjonalisering av Høyere utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

Wiers-Jenssen, Jannecke; Martin, Tillman; Matherly, Cheryl (2020). Employability: How Education Abroad Impacts the Transition to Graduate Employment. Ogden, Anthony; Streitwieser, Bernhard; Van Mol, Christoph (Red.). Education Abroad Bridging Scholarship and Practice. Chapter 9. s. 135-149. Routledge.

Wiers-Jenssen, Jannecke; Støren, Liv Anne (2020). International student mobility and the transition from higher education to work in Norway. 25 s. Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2661001

Wiers-Jenssen, Jannecke; Hovdhaugen, Elisabeth (2019). Studieinnsats på lavere grad – hva kan Studiebarometeret fortelle oss?. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2618403

Sin, Cristina; Antonowicz, Dominik; Wiers-Jenssen, Jannecke (2019). Attracting International Students to Semi-peripheral Countries: A Comparative Study of Norway, Poland and Portugal. Higher Education Policy .
https://www.nifu.no/projects/international-student...

Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Paradoxical Attraction? Why an Increasing Number of International Students Choose Norway. Journal of Studies in International Education . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/11250/2560307

Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Europe: Different Approaches to Fees for International Students. Mihut, Georgiana; Altbach, Philip G.; deWit, Hans (Red.). Understanding global higher education. Insights from Key Global Publications. Kapittel 14. s. 66-69. Brill|Sense.

Wiers-Jenssen, Jannecke; Sandersen, Håkan Torleif (2017). The Norwegian framework for educational cooperation with Russia - Educational Policy with a hint of foregin Affairs. Sundet, Marit Lillian; Forstorp, Per-Anders; Örtenblad, Anders (Red.). Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Kapittel 3. s. 47-63. Springer.

Wiers-Jenssen, Jannecke (2017). Russian students in Norway - Facts and figures. Sundet, Marit Lillian; Forstorp, Per-Anders; Örtenblad, Anders (Red.). Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. Kapittel 10. s. 201-219. Springer.

Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Samfunnsviteres og humanisters overgang til arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/11250/2423610

Støren, Liv Anne; Wiers-Jenssen, Jannecke (2016). Transition from higher education to work: are master graduates increasingly over-educated for their jobs?. Tertiary Education and Management . Vol. 22.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/135838...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig