English version
Jannike Gottschalk Ballo

Jannike Gottschalk Ballo

Kort om

Jannike Gottschalk Ballo er stipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet og forsker ved AFI. Hun er utdannet journalist og statsviter fra UiB. Jannike har tidligere forsket på arbeidsmarkedspolitikk og arbeidsmigrasjon i EU, men jobber nå i første rekke med arbeidslivsmuligheter og karriereveier for marginaliserte grupper. Hun er spesielt interessert i kvantitative metoder og har erfaring med både utvalgs- og registerdata, samt kvantitative analyser av tekst. Pilotbruker i microdata.no.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk   Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder   Funksjonshemming   Kjønn og arbeid   Interseksjonalitet   Arbeidsinkludering   Diskriminering - arbeidsmarkedet   Tidlig innsats

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ballo, Jannike Gottschalk (2019). Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 60.

Ballo, Jannike Gottschalk (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig