English version
Jannicke Døvre

Jannicke Døvre

Kort om

Jeg jobber med mottak av internasjonalt ansatte gjennom OsloMet International Staff Services (OMISS). Vi bistår med immigrasjon, kurs i språk, kultur og skatt. Alle internasjonalt nyansatte skal innom våre dører for å sikre en god start på livet i Norge og arbeidslivet ved OsloMet.

Administrative arbeidsområder

Organisasjonsutvikling   Prosjektledelse   Arrangementer   Arbeidsmiljø   Studentinformasjon   Konflikthåndtering   Personalforvaltning