English version
Jan Olav Notevarp

Jan Olav Notevarp

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Reinertsen, Hanne; Notevarp, Jan Olav (2010). Legemiddelregning. ISBN: 978-82-450-0605-6. 210 s. Fagbokforlaget.

Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav (2009). Klini„ko rukovanje lekovima Klinisk legemiddelhåndtering. ISBN: 9789940903121. 228 s. Fagbokforlaget.

Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav (2007). Klinisk legemiddelhåndtering. ISBN: 9788245002201. 246 s. Fagbokforlaget.

Reinertsen, Hanne; Notevarp, Jan Olav (2002). Legemiddelregning. 200 s. Fagbokforlaget.

Reinertsen, Hanne; Notevarp, Jan Olav (2002). Lægemiddelregning. 200 s.

Holm, Solrun Gjertine; Notevarp, Jan Olav (2001). Administrering av legemidler. ISBN: 8276745172. 213 s. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig