English version
Jan-Tore Berghei

Jan-Tore Berghei

Kort om

Berghei har en mastergrad i historie fra Universitetet i Tromsø fra 2010, hvor han skrev om Russland i norsk presse 1880–1905. Han har tidligere jobbet for blant andre Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Gyldendal Norsk Forlag og har en bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn.

Berghei har jobbet i By- og regionforskningsinstituttet NIBR siden 2014, og jobber med kommunikasjon både internt og eksternt.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie   Medievitenskap og journalistikk   Moderne historie (etter 1800)   Politisk historie   Urbanisme

Emner

Byutvikling   Pressehistorie   Polarhistorie   Byhistorie   Nordområdene   Avis- og pressehistorie   Nordområdeforskning   Skandinavisme   Byforskning   Presse - og samfunnskontakt

Regioner

Arktis   Europa   Øst-Europa   Norden

Land

Norge   Russland

Administrative arbeidsområder

Digital rådgiving   Forskningsformidling   Internkommunikasjon   Mediekontakt   Nettredaktør   Samfunnskontakt   Sosiale medier   Nettpublisering   Grafiske tjenester   Nettstrategi

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Berghei, Jan-Tore (2020). Forskere vil styrke plan- og bygningsloven. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2020). Forskere foreslår indikatorer for ny integreringslov. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2020). Leiegårdsloven fungerer dårlig som boligpolitisk virkemiddel. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2020). Byer bruker ulike strategier for å bosette flyktninger. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2020). Furuset har fremdeles store utfordringer. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2020). Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2019). Hva gjøres med segregering i Norge, Danmark og Sverige?. Forskningsnyheter OsloMet.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter...

Berghei, Jan-Tore (2019). I landets minst klimabekymrede fylke ler de seg skakke av grønne trender i Oslo.
http://blogg.hioa.no/greengov

Berghei, Jan-Tore; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (2019). Bybildet er i endring, men henger byene med?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) .

Berghei, Jan-Tore (2019). Sentrum og periferi i klimapolitikken. Bybloggen.
http://blogg.hioa.no/greengov

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig