English version
Jan-Tore Berghei

Jan-Tore Berghei

Kort om

Berghei har en mastergrad i historie fra Universitetet i Tromsø fra 2010, hvor han skrev om Russland i norsk presse 1880–1905. Han har tidligere jobbet for blant andre Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Gyldendal Norsk Forlag og har en bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn.

Berghei har jobbet i By- og regionforskningsinstituttet siden 2014, og jobber med kommunikasjon både internt og eksternt.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie, Medievitenskap og journalistikk, Moderne historie (etter 1800), Politisk historie, Urbanisme

Emner

Byutvikling, Pressehistorie, Polarhistorie, Byhistorie, Nordområdene, Avis- og pressehistorie, Nordområdeforskning, Skandinavisme, Byforskning, Presse - og samfunnskontakt

Regioner

Arktis, Europa, Øst-Europa, Norden

Land

Norge, Russland

Administrative arbeidsområder

Digital rådgiving, Forskningsformidling, Internkommunikasjon, Mediekontakt, Nettredaktør, Samfunnskontakt, Sosiale medier, Nettpublisering, Grafiske tjenester, Nettstrategi

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Berghei, Jan-Tore (2019). I landets minst klimabekymrede fylke ler de seg skakke av grønne trender i Oslo.
http://blogg.hioa.no/greengov

Berghei, Jan-Tore; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (2019). Bybildet er i endring, men henger byene med?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) .

Berghei, Jan-Tore (2019). Sentrum og periferi i klimapolitikken. Bybloggen.
http://blogg.hioa.no/greengov

Berghei, Jan-Tore (2019). Utslipp i norske byer. Bybloggen.
http://blogg.hioa.no/greengov

Berghei, Jan-Tore (2018). Bodø – verdens smarteste by?. Bybloggen.
http://blogg.hioa.no/byer/2018/09/13/bodo-verdens-...

Berghei, Jan-Tore; Millstein, Marianne; Skogheim, Ragnhild (2018). 30 års jakt på storbyfaktoren – en digital rapport.
https://blogg.hioa.no/storby30

Solbakken, Christine Forsetlund; Melteig, Elina; Berghei, Jan-Tore (2018). Om CIENS Løsningspils. Evalueringsmøte for Forskningsdagene i Norge. Forskningsrådet.

Berghei, Jan-Tore (2018). Oslo må skape mer byliv der folk bor. Bybloggen.
https://blogg.hioa.no/byer/2018/05/07/oslo-ma-skap...

Berghei, Jan-Tore (2018). Hvem klipper snoren?. viten + praksis.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Berghei, Jan-Tore (2018). — Plan- og bygningsloven bør endres. viten + praksis.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig