English version
Jorunn Store Johansen

Jorunn Store Johansen

Kort om

Jorunn Store Johansen jobber som universitetslektor i Enhet for akademisk språkpraksis, Universitetsbiblioteket OsloMet. Sammen med professor Kari Mari Jonsmoen har Johansen i dag faglig ansvar for språkopplæring i norsk for internasjonale studenter og ansatte ved OsloMet – storbyuniversitetet, samtidig som hun jobber med forskning og utvikling knyttet til internasjonalisering, læringskultur og språkmangfold innenfor høyere utdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Nordiske språk

Emner

Norsk som andrespråk   Norskdidaktikk   Flerspråklighet   Interkulturell kommunikasjon   Literacy   Generativ syntaks

Samarbeidsrelasjoner

Rossijskij Gosudarstvennyj Pedagogièeskij Universitet im. Herzena (RGPUiH) University of Eastern Finland (UEF)

Vitenskapelige publikasjoner

Johansen, Jorunn Store; Tkachenko, Elena (2019). Exploring the dynamics of cultures of learning in internationalised higher education. Teaching in Higher Education . Vol. 24.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Johansen, Jorunn (2016). Culturally Diverse Students in Higher Education: Challenges and Possibilities within Academic Literacy Practices. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 3.
https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/v...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig