English version
Jon Magnus Eilertsen

Jon Magnus Eilertsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (2020). Tailoring of Painful Stimuli Used for Exploring Transfer of Function. The Psychological Record . Vol. 2.

Arntzen, Erik; Eilertsen, Jon Magnus (2020). Stimulus-Equivalence Technology to Teach Skills About Nutritional Content. Perspectives on Behavior Science . Vol. 43.

Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (2017). Overføring av Stimulusfunksjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 44.

Arntzen, Erik; Eilertsen, Jon Magnus; Fagerstrøm, Asle (2016). Preferences in equivalence classes by low potency benign valenced stimuli. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) . Vol. 17.

Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (2015). Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/3138

Myhre, Martin Øverlien; Eilertsen, Jon Magnus (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En klinisk evaluering med et AB design. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) . Vol. 42.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig