English version
Joakim Caspersen

Joakim Caspersen

Kort om

Joakim Caspersen har en PhD fra Senter for profesjonsstudier, på en avhandling om nyutdannede læreres møte med arbeidslivet, og forholdet mellom utdanning og arbeidsliv i profesjonsutdanninger. Han har hovedstilling som seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, og jobber der med utdanningsforskning fra barnehage til høyere utdanning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Høyere utdanning   Lærerutdanning   Utdanning   Skole   Profesjonsstudier

Vitenskapelige publikasjoner

Hygen, Beate Wold; Mjøen, Odd Morten; Caspersen, Joakim; Nilsen, Marianne (2023). Determinants of School Satisfaction in Times of Crisis According to Parents of Children with Special Educational Needs. 15 s. European Journal of Special Needs Education.
https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2191108

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2023). Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective. International Journal of Educational Research. Vol. 119.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102177

Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim (2023). Fysisk tilrettelegging i skolen sin betydning for inkludering i skole og fritid. Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (Red.). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. s. 53-70. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa230103

Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (2023). Ekskludering i en inkluderende skolefritidsordning. Wilhelmsen, Terese; Berg, Ellen; Evensen, Kristin Vindhol; Solstad, Gerd Marie; Thorjussen, Ingfrid M. (Red.). Bevegelsesfellesskap i oppveksten : kritiske perspektiver på inkludering og mangfold. s. 131-148. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa230107

Caspersen, Joakim; Paulsen, Veronika (2023). Discretionary decision making in child welfare – An experimental vignette study of the use of interpreter services. Children and Youth Services Review. Vol. 155.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107194

Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl (2023). Mechanisms of Persisting Inequality – Case Studies of Norwegian Daycare Facilities for Children. International Journal for Research on Extended Education (IJREE). Vol. 10.
https://doi.org/10.3224/ijree.v10i2.03

Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (2020). Placement training and learning outcomes in social work education. 14 s. Studies in Higher Education.
https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1750583

Hermstad, Ingrid Holmedahl; Caspersen, Joakim; Buland, Trond Hallgeir (2020). Spenning og samspill når PPT skal tett på skolen. Psykologi i kommunen (PIK).

Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (Red.). Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. s. 75-98. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.73

Røe, Melina; Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian (2019). Kartlegging av elevenes læringsmiljø. Elevundersøkelsen som verktøy i skolens utviklingsarbeid. Caspersen, Joakim; Wendelborg, Christian (Red.). Skolen vår!. s. 177-202. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig