English version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Diskursanalyse   Vitenskapsteori   Kulturpolitikk   Kvalitativ metode   Kunstsosiologi   Bærekraftig byutvikling   Multimodalitet   Urban studies   Kritisk realisme   Heritage Studies   Sosialsemiotikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2023). Intervju som metode. ISBN: 9788202753375. 140 s. Cappelen Damm Akademisk.

Skrede, Joar; Berg, Fredrik; Berg, Sveinung Krokann (2023). Kulturarv og regionreform. Kart og Plan .

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2022). By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver. Nordic Journal of Urban Studies . Vol. 2.
https://hdl.handle.net/11250/3008795

Guttormsen, Torgrim Sneve; Skrede, Joar (2022). Heritage and change management. Kalliopi, Fouseki; Cassar, May; Guillaume, Dreyfuss; Eng, Kelvin Ang Kah (Red.). Routledge Handbook of Sustainable Heritage. Kapittel 2. Routledge.

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. 18 s. Social Semiotics .
https://hdl.handle.net/11250/2997651

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 27.
https://hdl.handle.net/11250/2997652

Skrede, Joar (2021). Visuell kommunikasjon. ISBN: 9788202655402. 122 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 8. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 4. s. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aaring, Vegard Fånes; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 1. s. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig