English version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Diskursanalyse   Vitenskapsteori   Kulturpolitikk   Kvalitativ metode   Kunstsosiologi   Bærekraftig byutvikling   Multimodalitet   Urban studies   Kritisk realisme   Heritage Studies   Sosialsemiotikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage. Social Semiotics .

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2022). The Emotional Element of Urban Densification. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability .

Skrede, Joar (2021). Visuell kommunikasjon. ISBN: 9788202655402. 122 s. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Brattenborg, Steinar; Skrede, Joar (2021). Bør karakterer avskaffes i kroppsøving?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 8. s. 166-190. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Haugen, Fredrik Lie; Skrede, Joar (2021). Hvilke kroppsøvingslærere vil rektorene ha?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 4. s. 86-103. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Aaring, Vegard Fånes; Skrede, Joar (2021). Hvordan forstå kroppsøving – når faget oppfattes så ulikt?. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 1. s. 15-37. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2021). Hva er egentlig nytt i kroppsøving? En tekstanalyse av Utdanningsdirektoratets støtteskriv til ny læreplan. Vinje, Erlend Ellefsen (Red.). Didaktiske utfordringer i kroppsøving. Kapittel 2. s. 38-60. Cappelen Damm Akademisk.

Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (2021). The directors of urban transformation: The case of Oslo. Local Economy .
https://hdl.handle.net/11250/2753511

Andersen, Bengt; Skrede, Joar (2021). Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling. Kart og Plan . Vol. 114.
https://hdl.handle.net/11250/2758669

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2020). Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway. Landscape Research .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig