English version
Joar Skrede

Joar Skrede

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kultursosiologi, Diskursanalyse, Vitenskapsteori, Kulturpolitikk, Kvalitativ metode, Kunstsosiologi, Bærekraftig byutvikling, Multimodalitet, Urban studies, Kritisk realisme, Heritage Studies, Sosialsemiotikk

Vitenskapelige publikasjoner

Skrede, Joar (2019). Discourse analysis and non-representational theories in heritage studies: a non-reductionist take on their compatibility. Journal of Cultural Geography .

Hølleland, Herdis; Skrede, Joar (2019). Regionreformen: Demokratisering og politisering av kulturminneforvaltningen. Heimen - Lokal og regional historie . Vol. 56.
https://www.idunn.no/heimen/2019/02/regionreformen...

Skrede, Joar; Andersen, Bengt (2019). A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements. Space and Culture .

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar; Inge, Vinje (2019). Hvordan utdanne kroppsøvingslæreren? Snu lærerutdanningen på hodet. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 9. s. 174-189. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Hvem kan og bør bli kroppsøvingslærere i Norge? Ti lærerutdannere beskriver hindringer og muligheter for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 8. s. 154-173. Cappelen Damm Akademisk.

Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar (2019). Dybdelæring i kroppsøving – utfordringer for kroppsøvingslæreren. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. Kapittel 1. s. 13-29. Cappelen Damm Akademisk.

Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (2019). Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. 211 s. Cappelen Damm Akademisk.

Swensen, Grete; Skrede, Joar (2018). Industrial Heritage as a Culturally Sustainable Option in Urban Transformation: The case of Skien and Moss. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2582190

Skrede, Joar; Berg, Sveinung Krokann (2018). Cultural Heritage and Sustainable Development: The Case of Urban Densification. The Historic Environment . Vol. 10.

Hølleland, Herdis; Skrede, Joar (2018). What’s wrong with heritage experts? An interdisciplinary discussion of experts and expertise in heritage studies. 12 s. International Journal of Heritage Studies (IJHS) .
https://doi.org/10.1080/13527258.2018.1552613

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig