English version
Johannes Daae

Johannes Daae

Fagområder

Emner

Bærekraftig utvikling   Interaksjonsdesign

Vitenskapelige publikasjoner

Daae, Johannes ; Boks, Casper (2018). Tweaking interaction through understanding the user. Niedderer, Kristina; Clune, Stephen; Ludden, Geke (Red.). Design for Behaviour Change: Theories and Practices of Designing for Change. s. 74-92. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781315576602-7

Daae, Johannes ; Chamberlin, Lucy; Boks, Casper (2018). Dimensions of behaviour change in the context of designing for a circular economy. The Design Journal. Vol. 21.
https://doi.org/10.1080/14606925.2018.1468003

Daae, Johannes ; Chamberlin, Lucy; Boks, Casper (2017). Dimensions of sustainable behaviour in a circular economy context. Bakker, Conny; Mugge, Ruth (Red.). PLATE: Product Lifetimes And The Environment. s. 98-101. IOS Press.
https://doi.org/10.3233/978-1-61499-820-4-98

Daae, Johannes (2017). The importance of culture in Design for Sustainable Behaviour research. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. s. 107-117. Routledge.

Boks, Casper; Daae, Johannes (2017). Design for sustainable use using principles of behaviour change. Chapman, Jonathan (Red.). Routledge Handbook of Sustainable Product Design. s. 316-334. Routledge.
http://hdl.handle.net/11250/2493706

Zachrisson, Johannes Ludvig Daae ; Goile, Franziska; Seljeskog, Morten; Boks, Casparus Burghardus (2016). Burning for sustainable behaviour. Journal of Design Research. Vol. 14.
https://doi.org/10.1504/JDR.2016.074784

Zachrisson, Johannes Ludvig Daae ; Boks, Casper (2015). A classification of user research methods for design for sustainable behaviour. Journal of Cleaner Production. Vol. 106.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.04.056

Zachrisson, Johannes Ludvig Daae ; Boks, Casper (2015). Opportunities and challenges for addressing variations in the use phase with LCA and Design for Sustainable Behaviour. International Journal of Sustainable Engineering. Vol. 8.
https://doi.org/10.1080/19397038.2015.1010630

Zachrisson, Johannes Ludvig Daae ; Boks, Casper; Goile, Franziska; Seljeskog, Morten (2015). Firing up sustainable behaviour. Weber, Christian; Husung, Stephan; Cascini, Gaetano; Cantamessa, Marco; Marjanovic, Dorian; Bordegoni, Monica (Red.). DS 80-1 Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15) Vol 1: Design for Life, Milan, Italy, 27-30.07.15. s. 227-238. The Design Society.

Daae, Johannes ; Boks, Casparus Burghardus; Goile, Franziska; Seljeskog, Morten (2015). Firing up sustainable behaviour. Proceedings of the International Conference on Engineering Design. Vol. 1.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig