English version
Jon Helge Sætre

Jon Helge Sætre

Kort om

Mitt hovedfagfelt er musikkundervisning i grunnskolen og lærerutdanning som forbereder for slik undervisning. Jeg har selv undervist musikk i grunnskolen, og er også utøvende pianist med vekt på ny, klassisk musikk (med erfaring fra bl. a. Oslo Sinfonietta og Affinis Ensemble). I perioder har jeg også vært ansatt ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. Jeg har i egen forskning blant annet sett nærmere på hvordan musikklærere underviser komposisjon og improvisasjon i grunnskolens musikkfag og hvordan musikklærere går fram for å vurdere og sette karakter i musikk på ungdomsskolen. Jeg har også undersøkt hvordan høgskoler og universiteter i Norge forbereder sine studenter til musikkundervisning, gjennom å se nærmere på innholdet i musikkfaget i grunnskolelærerutdanningene ved 18 institusjoner (doktorgradsprosjekt). Jeg er for øvrig redaktør for tidsskriftet InFormation - Nordic Journal of Art and Research, og norsk koordinator for European Association for Music in Schools.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Musikkpedagogikk   Musikkvitenskap

Emner

Elevvurdering   Klasseromsforskning   Kreativitet   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Lærerutdanningsforskning

Samarbeidsrelasjoner

Institute of Education, University of London EAS Music (European Association for Music in Schools)

Vitenskapelige publikasjoner

Zhukov, Katie; Sætre, Jon Helge (2020). 'Play with me': Student perspectives on collaborative chamber music instruction. Research Studies in Music Education .

Brøske, Brit Ågot; Storsve, Vegar; Sætre, Jon Helge; Vinge, John; Willumsen, Astrid (2019). Musicians for the intercultural society: Student involvement in international projects. Gies, Stefan; Sætre, Jon Helge (Red.). Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education. Kapittel 11. Norges musikkhøgskole.

Sætre, Jon Helge; Gies, Stefan; Bordin, Anna Maria; Brinck, Lars; Hahn, Karine; Storheim, Siri; van Els, Susanne; Stabell, Ellen Mikalsen (2019). The music performance student as researching artist? Perpectives on student-centredness in higher music education. Gies, Stefan; Sætre, Jon Helge (Red.). Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education. Kapittel 1. s. 15-27. Norges musikkhøgskole.

Gies, Stefan; Sætre, Jon Helge (2019). Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education. ISBN: 978-82-7853-273-7. 323 s. Norges musikkhøgskole.

Rebne, Rune; Sætre, Jon Helge (2019). Improvisation in primary school settings: Discovering the play of music making. Johansen, Guro Gravem; Holdhus, Kari Mette; Larsson, Christina; MacGlone, Una (Red.). Expanding the space for improvisation pedagogy in music: A transdisciplinary approach. Kapittel 9. s. 133-146. Routledge.

Sætre, Jon Helge (2018). Why school music teachers teach the way they do: A search for statistical regularities. Music Education Research . Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/14613808.2018.1433149

Vinge, John; Sætre, Jon Helge (2017). Ulike musikkfag? Et kritisk blikk på en god, gammel musikkdidaktisk øvelse. Nielsen, Siw Graabræk; Varkøy, Øivind (Red.). Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. Kapittel 13. s. 153-161. Norges musikkhøgskole.

Brøske, Brit Ågot; Sætre, Jon Helge (2017). Becoming a musician in practice: A case study. 21 s. Music and Practice . Vol. 3.
http://www.musicandpractice.org/volume-3/becoming-...

Sætre, Jon Helge (2017). Music teacher education: A matter of preservation or innovation?. Girdzijauskiene, Ruta; Stakelum, Mary (Red.). Creativity and innovation: European perspectives on music education 7. 14. s. 215-228. Helbling Verlag.

Sætre, Jon Helge; Ophus, Tone; Neby, Thor Bjørn (2016). Musikkfaget i norsk grunnskole: Læreres kompetanse og valg av undervisningsinnhold i musikk. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig