English version
Johan Houge-Thiis

Johan Houge-Thiis

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emner

Yrkespedagogikk

Land

Sudan

Vitenskapelige publikasjoner

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2015). Prosjektorganisert erfaringslæring. Et bidrag til debatten om kvalitet i kunnskaps- og kompetanseutviklingen innen profesjonsrettet utdanning. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. kap 4. s. 68-95. Portal forlag.

Schwencke, Eva; Houge-Thiis, Johan (2013). Prosjektorganisert utviklingsarbeid. Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Del III Framgangsmåtar og gjennomføring av utviklingsarbeid. s. 117-128. ABM-media AS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig