English version
Kjell-Arve Harvold

Kjell-Arve Harvold

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bergsli, Heidi; Harvold, Kjell Arve (2018). Planning for Polycentricity. The Development of a Regional Plan for the Oslo Metropolitan Area. Scandinavian Journal of Public Administration . Vol. 22.
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/article/vie...

Wejs, Anja; Harvold, Kjell; Vammen Larsen, Sanne; Saglie, Inger-Lise (2014). Legitimacy building in weak institutional settings: Climate change adaptation at local level in Denmark and Norway. Environmental Politics . Vol. 23.

Harvold, Kjell; Nordahl, Berit Irene (2012). Planning in Rurbania: rural policy and the planning system in Norway. Town planning review . Vol. 83.

Hovik, Sissel; Harvold, Kjell; Joas, Marko (2009). New approaches to managing protected areas in the Nordic countries. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability . Vol. 14.

Harvold, Kjell Arve (2007). Om utopien - en kort merknad. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .

Harvold, Kjell Arve; Falleth, Eva (2005). Marigold beds and villa horses. European Journal of Spatial Development . Vol. 2.

Harvold, Kjell Arve (2003). Bærekraftig utvikling. Nytt Norsk Tidsskrift .

Harvold, Kjell Arve (2003). Consensus or Conflict? Experiences With Local Agenda 21 Forums in Norway. Local Government Studies . Vol. 29.

Harvold, Kjell Arve (2002). Planleggingens "kommunikative vending": Nytt paradigme eller gammel debatt?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig