English version
Karen B. Feldberg

Karen B. Feldberg

Fagområder

Emner

Utvikling   Kjønn   Fattigdom   Utdanning

Regioner

Afrika   Sør-Asia   Sørøst-Asia

Land

Sri Lanka   Tanzania   Vietnam   Zambia

Samarbeidsrelasjoner

LINS, Lærerutdanningens internasjonale senter, HIO Avdeling for lærerutdanning, HIO

Fagbøker⁄lærebøker

Eriksen, Tore Linné; Feldberg, Karen B. (2013). Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. ISBN: 9788276349627. 336 s. Cappelen Damm Akademisk.

Feldberg, Karen B. (2007). Utviklingsstudiet gjennom 20 år. ISBN: 978-82-579-4583-1. 84 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig