English version
Kari Dakota Aasheim

Kari Dakota Aasheim

Kort om

Mastergrad i Informasjonssystemer, Videreutdanning i Velferdsteknologi masternivå
Fagområde: Digital psykisk helsehjelp, Teknologistøttet selvmordsforebygging

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jenssen, Jan Inge; Åsheim, Kari (2010). Organisational innovation promoters and performance effects in small, knowledge-intensive firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation . Vol. 11.
http://dx.doi.org/10.5367/000000010790772476Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig