English version
Karoline Kopperud

Karoline Kopperud

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi

Emner

Ledelse   Motivasjon   Emosjoner   Motivasjon / drivkraft   Ledelsesutvikling   Arbeidsmotivasjon   Positiv psykologi   Styrkebasert utvikling

Vitenskapelige publikasjoner

Kopperud, Karoline; Buch, Robert; Skogen, Christina (2021). Work Overload and Leader–Member Exchange: The Moderating Role of Psychological Flexibility. Journal of General Management (JGM) .

Kopperud, Karoline; Nerstad, Christina; Dysvik, Anders (2020). Should I Stay or Should I Go? The Role of Motivational Climate and Work–Home Spillover for Turnover Intentions. 16 s. Frontiers in Psychology . Vol. 11.

Kopperud, Karoline (2019). Ledelse og selvinnsikt. Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind (Red.). Selvinnsikt og profesjonalitet. 11. Fagbokforlaget.

Kopperud, Karoline; Martinsen, Øyvind L. (2016). Motiverende ledelse. Buch, Robert; Dysvik, Anders; Kuvaas, Bård (Red.). Produktiv motivasjon i arbeidslivet. Kapittel 7. s. 138-167. Cappelen Damm Akademisk.

Kopperud, Karoline; Martinsen, Øyvind L.; Humborstad, Sut I Wong (2014). Engaging leaders in the eyes of the beholder: On the relationship between transformational leadership, work engagement, service climate, and self-other agreement. Journal of Leadership and Organizational Studies . Vol. 21.

Kopperud, Karoline (2009). The X-factors: Exploring relations between three measures of eudaimonic experiences at work. Rodríguez Sánchez, Alma María; Salanova Soria, María Luisa (Red.). Looking for the Positive Side of Occupational Health at Work. 10.

Kopperud, Karoline Hofslett; Vittersø, Joar (2008). Distinctions between hedonic and eudaimonic well-being: Results from a day reconstruction study among Norwegian jobholders. Journal of Positive Psychology . Vol. 3.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig