English version
Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen

Kort om

Intensivsykepleier, MNSc, PhD Medisinsk etikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Forskningsetikk   Kvalitative forskningsmetoder   Etikkundervisning   Kols   Klinisk etikk   Empowerment   Helsetjenesteprioriteringer

Samarbeidsrelasjoner

Senter for Medisinsk Etikk, UiO Ahus Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten LHL klinikken, Gardermoen Dr Daisy Janssen, CRICO+ NE Dr Ruth Engelberg. University of Washington Jr prof. Helen Kohlen, University of Vallendar RANCARE - Cost Action nettverk

Vitenskapelige publikasjoner

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: patients experiences of late stage COPD. A qualitative study. 9 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Halvorsen, Kristin; Jensen, Janet Froulund; Collet, Marie O.; Olausson, Sepideh; Lindahl, Berit; Hansen, Britt Sætre; Lind, Ranveig; Eriksson, Thomas (2021). Patients' experiences of well-being when being cared for in the intensive care unit—An integrative review. Journal of Clinical Nursing (JCN) .
https://hdl.handle.net/10037/22018

Abrahamsen, Caroline Steen; Lang-Ree, Heidi Mandt; Halvorsen, Kristin; Stenbakken, Cesilie Meling (2021). Patients with COPD: Exploring patients’ coping ability during an interdisciplinary pulmonary rehabilitation programme: A qualitative focus group study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 30.

Jerpseth, Heidi; Knutsen, Ingrid Ruud; Jensen, Kari Toverud; Halvorsen, Kristin (2021). Mirror of shame: Patients experiences of late‐stage COPD. A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 00.

Jerpseth, Heidi; Ruud Knutsen, Ingrid; Halvorsen, Kristin; Toverud Jensen, Kari (2021). Mirror of shame – patients experiences of late-stage COPD. A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. BMC Health Services Research . Vol. 21.

Sortland, Kjersti; Halvorsen, Kristin; Saltyte Benth, Jurate; Almendingen, Kari (2020). Involving nursing students into clinical research projects: Reliability of data and experiences of students?. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
http://hdl.handle.net/10852/79098

Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/2675932

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Holme, Anny Norlemann; Halvorsen, Kristin; Eskerud, Ragne; Lind, Ranveig; Storli, Sissel Lisa; Gjengedal, Eva; Moi, Asgjerd Litleré (2020). Nurses’ experiences of ICU diaries following implementation of national recommendations for diaries in intensive care units: A quality improvement project. Intensive & Critical Care Nursing . Vol. 59:102828.
https://hdl.handle.net/10037/18277

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig