Kristinn Hegna

Kristinn Hegna

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom, Utdanningsvalg, Videregående opplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work . Vol. 32.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Arneberg, Edda J.; Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/65578

Kindt, Marianne Takvam; Hegna, Kristinn (2017). Innvandrerdriv på Oslos østkant. Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 12. s. 277-292. Cappelen Damm Akademisk.
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/aktuelt/aktuel...

Hegna, Kristinn; Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Åboen; Strandbu, Åse; Ødegård, Guro (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. Bunting, Mette; Moshuus, Geir (Red.). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 4. s. 75-94. Cappelen Damm Akademisk.

Hegna, Kristinn (2017). Conflicts, Competition and Social Support in Female-Dominated Vocational Education – Breaking or Reaffirming Stereotypical Femininity?. Journal of Vocational Education and Training . Vol. 69.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/136368...

Hegna, Kristinn; Smette, Ingrid (2017). Parental influence in educational decisions: Young people's perspectives. British Journal of Sociology of Education . Vol. 38.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/014256...

Imdorf, Christian; Eberhard, Verena; Hegna, Kristinn; Doray, Pierre (2015). Educational systems and gender segregation in education – A three-country comparison of Germany, Norway and Canada. Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza (Red.). Gender segregation in vocational education. Chapter. s. 83-122. Emerald Group Publishing Limited.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig