English version
Kristinn Hegna

Kristinn Hegna

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Ungdom   Utdanningsvalg   Videregående opplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Smette, Ingrid; Hegna, Kristinn (2021). Selvbestemmelse og selvregulering: Nye elevidealer for ungdomsskolen. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 5. s. 113-134. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90796

Bakken, Anders; Hegna, Kristinn; Sletten, Mira Aaboen (2021). Offline, online. Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/90692

Hegna, Kristinn (2020). Young Citizenship: Civic Engagement and Participation in Four Nordic Countries. Strand, Torill (Red.). Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature.

Hegna, Kristinn; Reegård, Kaja (2019). Lokal yrkesfagskultur og ulikhet i fortellinger om ungdoms utdanningsvalg – et stedssensitivt blikk på Oslo og Rogaland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633683

Reegård, Kaja; Rogstad, Jon Christian; Hegna, Kristinn (2019). Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 3.
http://hdl.handle.net/11250/2633665

Hegna, Kristinn (2019). Learner identities in vocational education and training – from school to apprenticeship. Journal of Education and Work . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/10852/72651

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Har ungdoms holdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hegna, Kristinn (2018). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltagelse blant ungdom 2009–2016 – økte sosiale forskjeller og polarisering?. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Arneberg, Edda J.; Hegna, Kristinn (2018). Virtuelle grenseutfordringer. Symbolske grenser i spill i The League of Legends. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/10852/65578

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig