English version
Kirstin Reed

Kirstin Reed

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tsagari, Dina; Flognfeldt, Mona Evelyn; Chvala, Lynell; Tishakov, Therese Marie; Reed, Kirstin (2021). Lessons Learnt and Future Diretions. Cavalheiro, Lili; Guerra, Luis; Pereira, Ricardo (Red.). The Handbook to English as a Lingua Franca: Practices for Inclusive Multilingual Classrooms. Chapter 5. s. 245-258. Edições Húmus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig