English version
Kirsti Skavberg Roaldsen

Kirsti Skavberg Roaldsen

Kort om

Kontaktes på følgende mailadresse: kirsti.skavberg.roaldsen@ki.se

Jag er registrert fysioterapeut fra 1981 med ekspertise innen spesialisert nevrologisk rehabilitering, eldre, fallredsel, fysisk aktivitet og helse, kliniska målemetoder, kvantitativ og kvalitativa forskning. Jeg har vært kliniska tilknyttet Sunnaas sykehus HF siden 1983 og akademisk tilknyttet Karolinska Institutet siden 2010 og OsloMet Storbyuniversitetet siden 2016.

Nåværende stilling: Docent/ associate professor ved Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för fysioterapi (50%) fra 2017, førsteamanuensis ved Sunnaas Rehabilitation Hospital (Sunnaas sykehus HF), Forskningsavdelingen, Nesodden, Norge (50%) (fra 2016) og OsloMet Storbyuniversitetet, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi (20%) (fra 2016).

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Sellberg, Malin; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Nygren-Bonnier, Malin; Halvarsson, Alexandra (2020). Clinical supervisors’ experience of giving feedback to students during clinical integrated learning. Physiotherapy Theory and Practice .

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Reflections of older people about their experience of fall prevention exercise in the community- a qualitative study exploring evidence-based practice. BMC Public Health . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Ahlsen, Birgitte; Bergland, Astrid (2020). Physiotherapists’ perceptions of challenges facing evidence-based practice and the importance of environmental empowerment in fall prevention in the municipality – a qualitative study. BMC Geriatrics . Vol. 20.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Ahlsen, Birgitte; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2020). Otago exercise programme—from evidence to practice: a qualitative study of physiotherapists’ perceptions of the importance of organisational factors of leadership, context and culture for knowledge translation in Norway. BMC Health Services Research . Vol. 20.

Roaldsen, Kirsti Skavberg; Halvarsson, Alexandra (2019). Reliability of the Swedish version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale assessing physiotherapist?s attitudes to implementation of evidence-based practice. PLOS ONE . Vol. 14.

Johansson, Hanna; Franzén, Erika; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Hagstromer, Maria; Leavy, Breiffni (2019). Controlling the Uncontrollable: Perceptions of Balance in People With Parkinson Disease. Physical Therapy . Vol. 99.

Worum, Hilde; Lillekroken, Daniela; Ahlsen, Birgitte; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Bergland, Astrid (2019). Bridging the gap between research-based knowledge and clinical practice: a qualitative examination of patients and physiotherapists’ views on the Otago exercise Programme. BMC Geriatrics . Vol. 19.

Liljequist, David; Elfving, Britt; Roaldsen, Kirsti Skavberg (2019). Intraclass correlation - A discussion and demonstration of basic features. PLOS ONE . Vol. 14.

Leavy, Breiffni; Berntsson, Johan; Franzen, Erika; Roaldsen, Kirsti Skavberg (2019). Perceptions of balance and falls following a supervised training intervention – a qualitative study of people with Parkinson’s disease. Disability and Rehabilitation . Vol. 41.

Palmgren, Anna; Ståhle, Agneta; Roaldsen, Kirsti Skavberg; Dohrn, Ing-Mari; Halvarsson, Alexandra (2019). "Stay balanced" - effectiveness of evidence-based balance training for older adults transferred into a physical therapy primary care setting - a pilot study. 6 s. Disability and Rehabilitation .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig