English version
Kjetil Klette Bøhler

Kjetil Klette Bøhler

Kort om

Boehler har MA (2008) og PhD (2013) i tverrfaglig musikkvitenskap
fra universitetet i Oslo. Han er musikkviter, med komplementær kompetanse i sosiologi og antropologi. Hans forskningsfokus er forholdet mellom det estetiske og det politiske, særlig knyttet til musikk og politikk. Boehler har forsket på dette i Norge og i Latin-Amerika med fokus på Cuba, Brazil og Haiti. Boehler jobber også som forsker innen velferdsforskning knyttet til konsekvensene av arbeidsløshet i Europa, studier av deltagende demokrati og personer med funksjonsnedsettelser.

Boehler har vært gjesteforsker ved universitetet i Berkeley, California (2011), gjesteforsker som Fulbright-stipendiat ved universitetet Texas, Austin (2011-12). Boehler vil være gjesteforsker ved universitetet i Campinas, Brazil (2016-17), universitetet i Havana, Cuba (2017), og universitetet i Texas, Austin (2018) som del av hans pågående fireårige forskningsprosjekt: “The Politics of Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti and Cuba

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Kulturpolitikk   Musikk   Rytmeforskning   Latinamerikansk musikk   Jazzforskning   Sosiale og politiske bevegelser   Aktivt medborgerskap

Regioner

Latin-Amerika   EU

Land

Brasil   Cuba   Haiti   Norge

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

I work as a postdoctoral researcher in the project "The Politics of Music in a Changing Latin America", which is a four year project from Nov. 2015-Nov. 2019. I also work in the EU projects; DISCIT: Making Persons with Disabilities Full Citizens (2013-2016), Negotiate: Overcoming early job-insecurity, and Our Children's Europe: Future Welfare States

Vitenskapelige publikasjoner

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Garnweidner-Holme, Lisa; Henriksen, Lena; Flaathen, Eva Marie; Bøhler, Tone Klette; Lukasse, Mirjam (2020). Midwives' Attitudes Toward and Experience With a Tablet Intervention to Promote Safety Behaviors for Pregnant Women Reporting Intimate Partner Violence: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth . Vol. 8.

Bøhler, Kjetil Klette; Krasteva, Veneta; O'Reilly, Jacqueline; Vedeler, Janikke Solstad; Stoilova, Rumiana; Tolgensbakk, Ida (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 3. s. 46-66. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bøhler, Kjetil Klette; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad (2018). Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa. Corica, Agustina (Red.). Entre la educación y el trabajo : La construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina. Parte 3. CLACSO Latin American Council of Social Sciences.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180412...

Bøhler, Kjetil Klette (2018). The Political Aesthetics of Musicking during Carnival in Santiago de Cuba. Reily, Suezel (Red.). The Routledge Companion to the Study of Local Musicking (Routledge Companions). 33. s. 304-338. Routledge.

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette; Siska, Jan (2017). Life-course Interviews on Disability and Active Citizenship – Collecting and Analysing Big Qualitative Data. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 3. s. 36-48. Routledge.

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette (2017). Transitions to Active Citizenship for Young Persons with Disabilities – Virtuous and Vicious Cycles of Functionings. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 11. s. 175-191. Routledge.

Sépulchre, Marie; Lindqvist, Rafael; Schuller, Victoria; Bøhler, Kjetil Klette (2017). How do Persons with Psychosocial Disabilities Experience and Practice Active Citizenship in Education and Work?. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 8. s. 113-145. Routledge.

Bøhler, Kjetil Klette; Giannoumis, G. Anthony (2017). Technologies for Active Citizenship and the Agency of Objects. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 12. s. 167-201. Routledge.

Bøhler, Kjetil Klette (2017). Theorizing musical politics: How music express feminist critiques during political protests against the Temer Government in today’s Brazil. 23 s. International Journal of Gender, Science and Technology . Vol. 9.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig