English version
Kjetil Klette Bøhler

Kjetil Klette Bøhler

Kort om

Boehler har MA (2008) og PhD (2013) i tverrfaglig musikkvitenskap
fra universitetet i Oslo. Han er musikkviter, med komplementær kompetanse i sosiologi og antropologi. Hans forskningsfokus er forholdet mellom det estetiske og det politiske, særlig knyttet til musikk og politikk. Boehler har forsket på dette i Norge og i Latin-Amerika med fokus på Cuba, Brazil og Haiti. Boehler jobber også som forsker innen velferdsforskning knyttet til konsekvensene av arbeidsløshet i Europa, studier av deltagende demokrati og personer med funksjonsnedsettelser.

Boehler har vært gjesteforsker ved universitetet i Berkeley, California (2011), gjesteforsker som Fulbright-stipendiat ved universitetet Texas, Austin (2011-12). Boehler vil være gjesteforsker ved universitetet i Campinas, Brazil (2016-17), universitetet i Havana, Cuba (2017), og universitetet i Texas, Austin (2018) som del av hans pågående fireårige forskningsprosjekt: “The Politics of Music in a Changing Latin America: Brazil, Haiti and Cuba

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Musikkvitenskap   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Kulturpolitikk   Musikk   Rytmeforskning   Latinamerikansk musikk   Jazzforskning   Sosiale og politiske bevegelser   Aktivt medborgerskap

Regioner

Latin-Amerika   EU

Land

Brasil   Cuba   Haiti   Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bøhler, Kjetil Klette (2021). Home-schooling for children with disabilities during the pandemic : a study of digital-, musical- and socio-economic conversion factors. Education In The North . Vol. 28.

Bøhler, Kjetil Klette (2021). The Political Force of Musical Actants: Grooves, Pleasures, and Politics in Havana D'Primera's ‘Pasaporte’ Live in Havana. Twentieth-Century Music . Vol. 18.

Bøhler, Kjetil Klette (2021). Rhythm Politics in a Changing Brazil: A Study of the Musical Mobilization of Voters by Bolsonaro and Haddad in the 2018 Election. Qualitative Studies . Vol. 6.

Bøhler, Kjetil Klette (2020). Musical Politics in the Cuban Police Order. Stover, Chris; Cachopo, João Pedro; Nickleson, Patrick (Red.). Rancière and Music. 8. Edinburgh University Press.

Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (2020). Public employment services: Building social resilience in youth?. Social Policy & Administration .
https://doi.org/10.1111/spol.12649

Bøhler, Kjetil Klette; Krasteva, Veneta; O'Reilly, Jacqueline; Vedeler, Janikke Solstad; Stoilova, Rumiana; Tolgensbakk, Ida (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. Hvinden, Bjørn; O'Reilly, Jacqueline; Schoyen, Mi Ah; Hyggen, Christer (Red.). Negotiating Early Job Insecurity Well-being, Scarring and Resilience of European Youth. 3. s. 46-66. Edward Elgar Publishing.
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788118...

Bøhler, Kjetil Klette; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad (2018). Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa. Corica, Agustina (Red.). Entre la educación y el trabajo : La construcción cotidiana de las desigualdades juveniles en América Latina. Parte 3. CLACSO Latin American Council of Social Sciences.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180412...

Bøhler, Kjetil Klette (2018). The Political Aesthetics of Musicking during Carnival in Santiago de Cuba. Reily, Suezel (Red.). The Routledge Companion to the Study of Local Musicking (Routledge Companions). 33. s. 304-338. Routledge.

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette; Siska, Jan (2017). Life-course Interviews on Disability and Active Citizenship – Collecting and Analysing Big Qualitative Data. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 3. s. 36-48. Routledge.

Halvorsen, Rune; Bøhler, Kjetil Klette (2017). Transitions to Active Citizenship for Young Persons with Disabilities – Virtuous and Vicious Cycles of Functionings. Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Beadle-Brown, Julie; Biggeri, Mario; Tøssebro, Jan; Waldschmidt, Anne (Red.). Understanding the Lived Experiences of Persons with Disabilities in Nine Countries : Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2. 11. s. 175-191. Routledge.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig