English version
Kjartan Skogly Kversøy

Kjartan Skogly Kversøy

Kort om

Jeg arbeider med veiledning, utviklingsarbeid og etikk. Min ph.d. fra 2015 handlet om det å utvide mulighetene for medvirkning i utdanning og forskning. Jeg har hovedfag i filosofi og har gitt ut bøker og artikler om praktisk etikk, veiledning, utviklingsarbeid, aksjonsforskning, samarbeid, konflikthåndtering, karriereveiledning og faget Utdanningsvalg. I 2015 fikk jeg tidelt en pris fra HiOA for utviklingen av finansarenaen INDIMICRO. Dette pågående prosjektet handler om å bidra til at personer med utviklingshemming kan delta aktivt i sosialt entreprenørskap gjennom mikrofinans. I 2007 mottok jeg en studiekvalitetspris sammen med mine kollegaer ved HiAK for arbeidet med faget veiledning og coaching. Jeg har bakgrunn som faglært kokk, som kaptein på passasjerbåter, har arbeidet med sikkerhetsstyringssystemer for maritim virksomhet, arbeidsmarkedstiltak og organisasjonsutvikling. Jeg er opptatt av gjensidig myndiggjørende møtepunkter mellom akademisk aktivitet og praktisk arbeidsliv.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag   Pedagogiske fag

Vitenskapelige publikasjoner

Kversøy, Kjartan Skogly; Kellems, Ryan O.; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Bussey, Heidi C.; Kversøy, Sofie Daae (2020). The emerging promise of touchscreen devices for individuals with intellectual disabilities. 10 s. Multimodal Technologies and Interaction . Vol. 4.
https://www.mdpi.com/2414-4088/4/4/70/htm

Kellems, Ryan; Charlton, Cade; Kversøy, Kjartan Skogly; Miklós, Gyori (2020). Exploring the Use of Virtual Characters (Avatars), Live Animation, and Augmented Reality to Teach Social Skills to Individuals with Autism. 11 s. Multimodal Technologies and Interaction . Vol. 4.

Kversøy, Kjartan Skogly; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Kversøy, Eva Daae; Kversøy, Sofie Daae (2019). How can people with intellectual disabilities use YouTube as an alternative search engine on the internet?. Indian Journal of Career and Livelihood Planning. Vol. 8.
http://www.iaclp.org/yahoo_site_admin/assets/docs/...

Kversøy, Kjartan Skogly; Kversøy, Sofie Daae (2018). Exploring Career Possibilities for People with Intellectual Disabilities. Indian Journal of Career and Livelihood Planning. Vol. 7.
http://www.iaclp.org/yahoo_site_admin/assets/docs/...

Kversøy, Kjartan Skogly (2018). Relevant forskning for hvem? Relevans for dem forskningen involverer gjennom utvidede muligheter for medvirkning. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

Kversøy, Kjartan Skogly (2018). Like som veileder like - karriereveiledning mellom mennesker i samme situasjon. Plant, Peter; Kjærgård, Roger (Red.). Karriereveiledning for individ og samfunn. Kapittel 11. s. 229-249. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Kversøy, Kjartan Skogly (2016). Hvordan kan faget utdanningsvalg bli elevenes frirom for refleksjon, utforskning og gode valg?. Lingås, Lars Gunnar; Høsøien, Unni (Red.). Utdanningsvalg : Identitet og danning. 13. s. 223-233. Gyldendal Akademisk.

Kversøy, Kjartan Skogly (2013). Systematisk veiledning i lærerutdanningen med pedagogisk utviklingsarbeid som kjerneaktivitet. Lingås, Lars Gunnar; Olsen, Knut Rune (Red.). Pedagogisk veiledning. Del 2. s. 118-132. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig