Pål Klethagen

Pål Klethagen

Forskningsprosjekter

 • TBI Helsevel

  Randomisert kontrollstudie med pasienter med traumatiske hjerneskader som skal tilbake i arbeid.

 • Inkludering og mentor

  Prosjektets problemstilling er hvordan NAV og «naturlig bistand» (mentor) kan understøtte inkluderingsforløp og ulike tilknytningsformer til arbeidslivet for brukere med komplekse bistandsbehov.

 • Bedriftsdemokrati 2.0
 • RFF Velferdsteknologi

  Prosjektet fokuserer på innføring av velferdsteknologi i hjemmebaserte omsorgstjener.

 • Evaluering av Arbeidstilsynet

  For å vurdere om det forbedringsarbeidet som Arbeidstilsynet har gjennomført de siste årene er på rett vei, skal Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet evalueres.

Vitenskapelige publikasjoner

Klethagen, Pål (2017). Teori om endring som oversettelse innen bygg og anlegg. Kalsaas, Bo Terje (Red.). Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Kapittel 13. s. 299-317. Fagbokforlaget.

Klethagen, Pål (2017). Et oversettelsesperspektiv på innføringen av Involverende Planlegging. Kalsaas, Bo Terje (Red.). Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Kapittel 6. s. 149-173. Fagbokforlaget.

Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Trials . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10852/58921

Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (2017). Lean i Norge: I ferd med å gå av moten?. Økonomistyring & informatik . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2502181

Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (2016). The diffusion and popularity of Lean in Norway: An exploratory survey. 21 s. Cogent Business & Management . Vol. 3.
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311975....

Hildrum, Jarle Moss; Finsrud, Henrik D.; Klethagen, Pål (2009). The next Generation of National R&D Programmes in Norway: Consequences for Action Research and Regional Development. International Journal of Action Research . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig