English version
Kristin Engebretsen Zalik

Kristin Engebretsen Zalik

Kort om

Innkjøper
Økonomi og regnskapsoppfølging
OsloMet-potten
Opplæring og oppfølging av Studentparlamentets arbeidsutvalg
Arbeidsmiljø og HMS
Rådgivning i politiske og administrative spørsmål
Arrangmenter og konferanser
Smittevern studentarrangement

Administrative arbeidsområder

Innkjøper   Fakturabehandling   Basware   Personalforvaltning   Organisasjonsutvikling   Konflikthåndtering   Arbeidsmiljø   Studentinformasjon   Psykisk helse