English version
Kristin Engebretsen Zalik

Kristin Engebretsen Zalik

Kort om

*i permisjon*

Innkjøper

Økonomi og regnskapsoppfølging

Opplæring og oppfølging av Studentparlamentets arbeidsutvalg

Arbeidsmiljø og HMS

Rådgivning i politiske og administrative spørsmål

Arrangementer og konferanser

Administrative arbeidsområder

Innkjøper   Fakturabehandling   Basware   Personalforvaltning   Organisasjonsutvikling   Konflikthåndtering   Arbeidsmiljø   Studentinformasjon   Psykisk helse