English version
Kristin H. Dugstad

Kristin H. Dugstad

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Dugstad, Kristin H. (2021). A faith which has no name? Philip Manshaus and the interplay of National Socialism and Christianity. Nordic Conference on Violent Extremism 2021. University of Helsinki.

Dugstad, Kristin H. (2020). “The sacred European race” - An analysis of Manshaus world view. General Conference Virtual Event 2020. European Consortium for Political Research.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig