English version
Kristin Vonheim

Kristin Vonheim

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Videoobservasjon

Samarbeidsrelasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Dalen, Monica; Nordahl Berg, Kristin; Vonheim, Kristin; Janson, Harald; Nærde, Ane (2020). Mother-Child Interactions in Families With Internationally Adopted Children and Families With Biological Children at Age 2: Similarities and Differences. Adoption Quarterly . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10852/83766

Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin (2018). “What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research .
http://hdl.handle.net/10852/70792Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig