English version
Laila Belinda Fauske

Laila Belinda Fauske

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Fauske, Laila Belinda (2022). Approaching the concept of research in the 5-year teacher education programme in design, art, and crafts An analysis of the Norwegian national curriculum regulations. Techne Serien. Vol. 29.
https://doi.org/10.7577/TechneA.4720

Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (2021). Learning to create images with computer code. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.4633

Strand, Kari Saasen; Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (2020). E-textiles: An interdisciplinary approach. Problem solving in an educational context. 13 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3872

Fauske, Laila Belinda (2020). Profesjonskunnskap: fag, forskning og praksiserfaring - perspektiv på lærerutdanning i design, kunst og håndverk. 11 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.2680

Fauske, Laila Belinda (2017). Narrowing the gap between general design education and higher education in design. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 662-667. The Design Society.

Fauske, Laila Belinda (2016). Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne Serien. Vol. 23.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Fauske, Laila Belinda (2014). Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.930

Fauske, Laila Belinda (2013). Making scholarship: Describing the field of inquiry and the research approach. Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (Red.). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. s. 508-517. ABM-media AS.

Digranes, Ingvild; Fauske, Laila Belinda (2010). The reflective citizen : general deisgn education for a sustainable fu ture. Boks, Casper; McMahon, Chris; Ion, William; Parkinson, Brian (Red.). When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010. s. 364-369. The Design Society.

Fauske, Laila Belinda (2009). Arkitekturundervisning og restaurasjonstenkning. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 2.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig