English version
Laila Belinda Fauske

Laila Belinda Fauske

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Haakonsen, Peter; Fauske, Laila Belinda (2019). Learning to create images with computer code. Conference proceedings of the Design Management Academy . Vol. 1.
http://academicarchives.org/index.php/adim/article...

Fauske, Laila Belinda (2017). Narrowing the gap between general design education and higher education in design. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 8. s. 662-667. The Design Society.

Fauske, Laila Belinda (2016). Reforhandling av kunnskapsgrunnlag. Forskning og fagutvikling med utspring i designdidaktikk. Techne Series . Vol. 23.
https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article...

Fauske, Laila Belinda (2014). Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. 16 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/11250/2438153

Fauske, Laila Belinda (2013). Making scholarship: Describing the field of inquiry and the research approach. Reitan, Janne Beate; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik; Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild; Lutnæs, Eva (Red.). Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. KAPITTEL. s. 508-517. ABM-media AS.

Digranes, Ingvild; Fauske, Laila Belinda (2010). The reflective citizen : general deisgn education for a sustainable fu ture. Boks, Casper; McMahon, Chris; Ion, William; Parkinson, Brian (Red.). When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010. Sustainable Design. s. 364-369. The Design Society.

Fauske, Laila Belinda (2009). Arkitekturundervisning og restaurasjonstenkning. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 2.

Digranes, Ingvild; Fauske, Laila Belinda (2006). Et fagfelt i vekst. Forskning innen kunst- og designdidaktikk. Estetisk Forum.

Fauske, Laila Belinda (2006). Estetisk kvalitet i våre omgivelser - moderne arkitektur som et fagdidaktisk anliggende. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Red.). DesignDialog - Kunnskapsløftet og visuell kompetanse. artikkel. s. 21-32. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fauske, Laila Belinda (2005). Arkitektur innenfor rammene av Kunst og håndverk. En fagdidaktisk utfordring?. Nielsen, Liv Merete; Digranes, Ingvild (Red.). DesignDialog - Design og fagdidaktiske utfordringer. HiO-rapport 2005 nr. 33. 2. s. 8-16. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig