English version
Lene Korseberg

Lene Korseberg

Vitenskapelige publikasjoner

Korseberg, Karl-Arne Næss; Korseberg, Lene Kirstine (2022). Vurdering for læring. Karlsdottir, Ragnheidur; Kvello, Øyvind; Hybertsen, Ingunn Dahler (Red.). Grunnbok i pedagogisk psykologi. 26. s. 389-395. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig