English version
Lene Schmidt

Lene Schmidt

Vitenskapelige publikasjoner

Hofstad, Hege; Hanssen, Gro Sandkjær; Saglie, Inger-Lise; Nordahl, Berit Irene; Schmidt, Lene (2013). Compact cities in Norway: Political Rationalities and Governmental Technologies. Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (Red.). Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway. 5.

Guttu, Jon; Schmidt, Lene (2012). Nye boliger i et kvalitetsperspektiv. Nordahl, Berit Irene (Red.). Boligmarked og boligpolitikk. kap. 7. s. 141-167. Akademika forlag.

Schmidt, Lene (2011). Inn med rullestolen - ut med bokreolen. Arkitektur N . Vol. 93.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig