English version
Lilli Wolland Blomberg

Lilli Wolland Blomberg

Forskningsprosjekter

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Blomberg, Lilli Wolland (2022). How do we envision the future?.
https://uni.oslomet.no/relink/2022/09/20/how-do-we...

Blomberg, Lilli Wolland (2022). The workshop "Nothing to hide".
https://uni.oslomet.no/relink/2022/09/28/the-works...

Blomberg, Lilli Wolland (2022). Privacy - what does it mean to you?.
https://uni.oslomet.no/relink/2022/09/30/privacy-w...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig