English version
Linda Teigland Helgesen

Linda Teigland Helgesen

Kort om

Leder fakultetsadministrasjonen med ansvar for virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, strategisk kommunikasjon og videreutvikling av administrative tjenester. Samhandling med tillitsvalgte og studentrepresentanter. Inngår i fakultetets ledergruppe som bidrar til at OsloMet og HV-fakultetet når sine strategiske mål. Fakultetsadministrasjonen ivaretar oppgaver innen økonomi og innkjøp, HR og HMS, lederstøtte, studieadministrasjon og internasjonalisering, samt FoU-administrasjon.