English version
Linn Julie Skagestad

Linn Julie Skagestad

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Skagestad, Linn Julie; Østensjø, Sigrid; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2020). Collaborations between young people living with bodily impairments and their multiprofessional teams: The relational dynamics of participation and power. Children & society .

Skagestad, Linn Julie; Madsen, Ole Jacob (2015). «Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening . Vol. 52.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig