English version
Liv Gjestrum

Liv Gjestrum

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gjestrum, Liv; Tallerås, Kim; Tveit, Åse Kristine (2018). “Vi søker deg med relevant høyere utdanning”: Kompetansebehov i det bibliotekfaglige profesjonsfeltet. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling . Vol. 7. https://tidsskrift.dk/ntik/issue/view/8033/NTIK_år...

Audunson, Ragnar Andreas; Gjestrum, Liv (2015). Bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning: Fra etatsskole til iSchool. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 11-46. ABM-media AS.
http://hdl.handle.net/10642/2878Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig