English version
Liv Faksvåg Hektoen

Liv Faksvåg Hektoen

Kort om

Forebygging og behandling av muskel - og skjelettskader, sykdommer og plager
Fallforebyggende arbeid for eldre 65+
MSc: Helseøkonomi - økonomiske evalueringer og beregning av helsetjenestekostnader

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hektoen, Liv Faksvåg; Saltvedt, Ingvild; Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.; Lurås, Hilde; Halsteinli, Vidar (2016). One-year health and care costs after hip fracture for home-dwelling elderly patients in Norway: Results from the Trondheim Hip Fracture Trial. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/11250/2466378

Hektoen, Liv Faksvåg; Aas, Eline; Lurås, Hilde (2009). Cost-effectiveness in fall prevention for older women. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 37.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig