English version
Lars Niklas Jakobsson

Lars Niklas Jakobsson

Kort om

I am a Research Professor (Forsker 1) at NOVA. I have a PhD in Economics (2010) from the University of Gothenburg, Sweden. My research interests include comparative welfare state research, discrimination, gender issues, laws, attitudes, and public policy.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Økonomi

Emner

Kjønn   Helse   Kausalanalyse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johansson, Naimi; Jakobsson, Lars Niklas; Svensson, Mikael (2019). Effects of primary care cost-sharing among young adults: varying impact across income groups and gender. European Journal of Health Economics . Vol. 20.

Øien, Henning; Jakobsson, Lars Niklas; Bonander, Carl (2018). The impact of community-based interventions for the older population: a quasi-experimental study of a hip-fracture prevention program in Norway. BMC Geriatrics . Vol. 18.

Johansson, Naimi; Jakobsson, Lars Niklas; Svensson, Mikael (2018). Regional variation in health care utilization in Sweden - The importance of demand-side factors. BMC Health Services Research . Vol. 18.

Drange, Ida; Jakobsson, Lars Niklas (2018). Incentive effects of cash benefits among young people. A natural experiment from Norway. Journal of Social Policy . Vol. 48.

Jakobsson, Lars Niklas; Muttarak, Raya; Schøyen, Mi Ah (2018). Dividing the pie in the eco-social state: Exploring the relationship between public support for environmental and welfare policies. Environment and Planning. C, Government and Policy . Vol. 36.

Bonander, Carl; Jakobsson, Lars Niklas; Nilson, Finn (2017). Are fire safe cigarettes actually fire safe? Evidence from changes in US state laws. Injury Prevention . Vol. 24.

De Poli, Silvia; Jakobsson, Lars Niklas; Schuller, Simone (2017). The drowning-refugee effect: media salience and xenophobic attitudes. Applied Economics Letters . Vol. 24.

Hansen, Thomas; Jakobsson, Lars Niklas; Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri; Kassah, Bente Lind (Red.). Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.

Jakobsson, Lars Niklas; Kumlin, Staffan (2017). Election Campaign Agendas, Government Partisanship, and the Welfare State. European Political Science Review . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/11250/2467259

Finseraas, Henning; Jakobsson, Niklas; Svensson, Mikael (2017). Do knowledge gains from public information campaigns persist over time? Results from a survey experiment on the Norwegian pension reform. Journal of Pension Economics and Finance . Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10642/3124

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig