English version
Ida Bring Løberg

Ida Bring Løberg

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Kapittel 8. Edward Elgar Publishing.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig