English version
Linda Thøring Øverberg

Linda Thøring Øverberg

Kort om

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1998. Fra 1996 til 2002 jobbet jeg på Thoraxkirurgisk sengepost/stepdown på Ullevål universitetessykehus. I 2003 ble jeg ferdig utdannet intensivsykepleier, og jobbet på medisinsk intensiv på Ullevål universitetssykehus til 2005.

Fra 2006 til 2011 jobbet jeg som høgskolelærer/lektor på sykepleiehøgskolen i Førde.

I 2009 tok jeg en mastergrad i helse og sosialfag, mestring og myndiggjøring i Volda.

I 2011 begynte jeg å jobbe ved Hioa ved Atferdsvitenskap/bachelor i vernepleie.
I 2018 ble jeg stipendiat ved helsevitenskap ved OsloMet.
I 2020 jobbet jeg 5 måneder på Lovisenberg Diakonale sykehus som intensivsykepleier i en "Korona" stilling ved MIO (Medisinsk Intensiv og Overvåkning).

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Øverberg, Linda Thøring; Lugg, Elise Fritsch; Gaarder, Mona; Langhammer, Birgitta; Thommessen, Bente; Rønning, Ole Morten; Morland, Cecilie (2022). Plasma levels of BDNF and EGF are reduced in acute stroke patients. 10 s. Heliyon . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/10852/100144

Lambertus, Marvin; Øverberg, Linda Thøring; Andersson, Krister Andreas; Hjelden, Malin Sørli; Hadzic, Alena; Haugen, Øyvind Pernell; Storm-Mathisen, Jon; Bergersen, Linda Hildegard; Geiseler, Samuel; Morland, Cecilie (2020). L‐lactate induces neurogenesis in the mouse ventricular‐subventricular zone via the lactate receptor HCA1. 15 s. Acta Physiologica .
http://hdl.handle.net/10852/85869Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig