English version
Maciej Liguzinski

Maciej Liguzinski

Kort om

I PhD-prosjektet mitt undersøker og analyserer jeg innkjøps- og utlånsmodeller for e-bøker og digitale lydbøker på folkebiblioteker i Danmark, Norge og Sverige i kulturpolitisk kontekst. Mine forskningsinteresser inkluderer digitale bøker, bibliotek- og forlagsstudier, kulturpolitikk og litteratursosiologi.

Fagområder

Emner

Kulturpolitikk   Bibliotek og informasjonspolitikk   Litteraturpolitikk   E-bøker

Land

Norge   Sverige   Danmark

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Liguzinski, Maciej (2023). Forging a friction. The development of e-lending models and policy across Scandinavian public libraries. Nordic Journal of Library and Information Studies. Vol. 4.
https://doi.org/10.7146/njlis.v4i2.134039Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig