English version
Maciej Liguzinski

Maciej Liguzinski

Kort om

I forskningsarbeidet mitt analyserer jeg innkjøps- og utlånsmodeller for digitale bøker på folkebiblioteker i Danmark, Norge og Sverige i kulturpolitisk kontekst. Mine forskningsinteresser inkluderer digitale bøker, bibliotekstudier, kulturpolitikk og litteratursosiologi.

Jeg har bachelorgrad i svensk filologi og master i skandinaviske studier fra Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan, Polen. Studiene mine hadde fokus på svensk moderne litteratur og narratologi. Jeg har også studert på universiteter i Stockholm, Helsinki og Göteborg, både som utvekslings- og deltidsstudent.

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Colbjørnsen, Terje; Larsen, Håkon; Liguzinski, Maciej; Tallerås, Kim (2022). Rapport om regulering av distribusjon og salg av lydbøker til bibliotek. 11 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig