English version
Madeleine Iréne Dutoit

Madeleine Iréne Dutoit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonssystemer   Informasjonspolitikk

Emner

Vitenskapelig publisering   Forskningspolitikk   Åpne forskningsdata   Tverrfaglige forbindelser   Vitenskapelig kommunikasjon   Håndtering av forskningsdata

Land

Norge   Sverige

Vitenskapelige publikasjoner

Dutoit, Madeleine (2017). Research data in scholarly practices: Observations of an interdisciplinary Horizon2020 project. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 10450 LNCS.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig