Maja Weemes Grøtting

Maja Weemes Grøtting

Kort om

Maja Weemes Grøtting er stipendiat i Seksjon for Aldersforskning og boligstudier. Hun har en Master i Samfunnsøkonomi og holder nå på med en doktorgrad I samfunnsøkonomi. Hennes forskningsinteresser omfatter helseøkonomi, sosial ulikhet, aldring og anvendt mikroøkonomi.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Aldring, Kvantitativ metode, Pensjonering, Eldre, Aldring og helse, Aldring og sosial ulikhet, Helseøkonomi

Forskningsprosjekter

  • Social Inequalities in Ageing

    «Social Inequalities in Ageing» (SiA) – er ett av fem prosjekter som fikk tilslag da Nordforsk lyste ut midler innen temaet ujevn fordeling av helse og velferd.

  • Forklare helseforskjeller i en aldrende befolkning. Sosiale stier og koblede liv

    Økningen i forventet levealder og antall leveår med god helse gjelder først og fremst for høyere sosiale sjikt i Norge. Dette bidrar til å øke de sosiale helseforskjellene og til å skape nye former for sosial ulikhet i eldre år. Få studier har undersøkt sammenhenger mellom sosioøkonomisk posisjon og helse og velvære i eldre år, spesielt med norske data. Det har også vært lite fokus på livsløpseffekter på helse i eldre år, hvordan sosioøkonomisk status påvirker helse over livsløpet, og om denne påvirkningen er forskjellig for menn og kvinner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Grøtting, Maja Weemes; Grasdal, Astrid; Aakvik, Arild; Veenstra, Marijke (2019). Empirical Essays on Health and Aging. ISBN: 978-82-308-3010-9.
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/127225/aldring...

Lillebø, Otto Sevaldson; Grøtting, Maja Weemes (2018). Health Effects of Retirement: Evidence from Survey and Register Data - Revised. 42 s.

Lillebø, Otto Sevaldson; Grøtting, Maja Weemes (2017). Health effects of retirement. Evidence from Norwegian survey and register data. 38 s.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig