English version
Malin Stapnes Dahl

Malin Stapnes Dahl

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Peris, David; Lü, Dabao Sun; Kinneberg, Vilde Bruhn; Methlie, Ine-Susanne Hopland; Stapnes Dahl, Malin; Y. James, Timothy; Kauserud, Håvard; Skrede, Inger (2022). Large-scale fungal strain sequencing unravels the molecular diversity in mating loci maintained by long-term balancing selection. 30 s. PLoS Genetics . Vol. 18.
https://perisd.github.io/TriMAT/Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig