English version
Marianne Aars

Marianne Aars

Kort om

Nå assisterende instututtleder frem til 12.05.23. Ansatt som studieleder på master- og videreutdanninger fysioterapi fra 2017, deretter studieleder bachelor fysio fra 1.8.19-31.12.22. 1.lektor i fysioterapi fra 2006 med utgangspunkt i utdanningsforskning og - formidling, ansatt på Høgskolen i Tromsø, senere Universitetet i Tromsø fra 1996-2011. Prodekan utdanning på det helsevitenskapelige fakultet på UiT 2009-2011. Seniorrådgiver, senere seksjonsleder i Norsk Fysioterapeutforbund fra 2011-2017

Vitenskapelige publikasjoner

Stensrud, Silje; Richardsen, Kåre Rønn; Aars, Marianne; Riiser, Kirsti (2021). Fysioterapeutstudenters bekymring for smitte under Covid-19 pandemien og opplevd utbytte av klinisk praksis. En tverrsnittstudie. Fysioterapeuten .

Ytreberg, Beate; Thornquist, Eline; Aars, Marianne (2011). Undersøkelse og samhandling : intervjustudie fra psykiatrisk barnefysioterapipraksis. Fysioterapeuten . Vol. 78.
https://hdl.handle.net/11250/2994285

Aars, Marianne (2009). Challenging the establishment? Has a practice-based, part-time bachelor program any benefits in educating physiotherapists for tomorrow?. UNIPED .

Aars, Marianne (2008). Developing professional competence by internet-based reflection. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning . Vol. 4.
http://seminar.net

Aars, Marianne (2008). Hva kan vi lære av forsøksprosjektet "desentralisert, nettstøttet fysioterapiutdanning på deltid"?. Jensen, Eivind Bråstad (Red.). Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. faglig_bok_forlag. s. 107-129.

Aars, Marianne; Ekeli, Britt-Vigdis; Jensen, Eivind Bråstad (2008). Fra kriseløser til nyskaper. Desentralisert utdanning som mulighetsbetingelse for utvikling av studiekvalitet og praksisnær forskning. Jensen, Eivind Bråstad (Red.). Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. faglig_bok_forlag. s. 135-151.

Aars, Marianne (2007). Utvikling av egen lærervirksomhet - med utgangspunkt i aksjonsforskning, sosial læring og refleksjon. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 5.

Aars, Marianne (2007). Å møte sin praksis - på nett. Brekke, Mary; Tiller, Tom (Red.). Samklang. s. 208-226. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Aars, Marianne (2007). Utvikling og bruk av Fysio-nett - katalysator for faglig og pedagogisk nytenkning. Myklebost, Gunnar; Skare, Olav (Red.). Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. faglig_bok_institusjon. s. 127-146.
http://norgesuniversitetet.no

Aars, Marianne (2000). Sykdomsforståelse hos pasienter. Fysioterapeuten . Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig