English version
Mariann Eidberg

Mariann Eidberg

Kort om

OsloMet sin egen ansatte tegnspråktolk. Tolker mellom norsk tegnspråk og norsk talespråk.  For bestilling av tolk bruk tstolk@oslomet.no